Δήμος Θεσσαλονίκης: Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας -1- θέσης Ειδικού Συμβούλου

Δήμος Θεσσαλονίκης: Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας -1- θέσης Ειδικού Συμβούλου

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προσπαθεί διαρκώς να αυξάνει την παραγωγικότητά του προσλαμβάνοντας νέους συνεργάτες σε θέσεις που βοηθούν το δήμο.

Στην συνέχεια θα διαβάσετε την ανακοίνωση του δήμου για την κάλυψη της θέσης:

«Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με την υπ’ αριθμ. 52515/01-06-2017 (ΑΔΑ: ΨΤ20ΩΡ5-7Β0) γνωστοποίηση, την πρόθεσή του να προβεί στην πλήρωση μίας -1- θέσης Ειδικού Συμβούλου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα τεχνικών και αναπτυξιακών έργων με έμφαση στον συγκοινωνιακό και αστικό σχεδιασμό, μέσω της διενέργειας ερευνών, εκπόνησης μελετών, σύνταξης εκθέσεων, υποβολής προτάσεων ή εισηγήσεων επεξεργασίας και παρουσίασης στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου καθώς και μέσω παροχής επιστημονικής βοήθειας στις οργανωτικές μονάδες του Δήμου που απασχολούνται με τα εν λόγω θέματα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση, βιογραφικό σημείωμα , καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στο κείμενο της οικείας γνωστοποίησης, αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, Τ.Κ. 54640, απευθύνοντάς την προς την Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσης σε δύο τοπικές εφημερίδες, ήτοι από 06-06-2017 έως και την 12-06-2017.

Σημειώνεται ότι το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2313-317125, 2313-317123.»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Widgetized Section

Go to Admin » appearance » Widgets » and move a widget into Advertise Widget Zone